Монтаж и експлоатация на паркетни подове

Започнете добре! Завършете добре! Иначе всичко започва отначало...
Задължителни условия за монтаж на паркет.
При какви условия се извършва монтажа.
Как се извършва?
Лепило
Лакиране
Използване на паркета

Започнете добре! Завършете добре! Иначе всичко започва отначало...
Има една проста истина - може да имаш най-добрия паркет, но ако той не е положен, шлайфан и лакиран по правилния начим, ако са използване материали с ниско качество или неподходящи материали, то не може да се очакват добри резултати.

Задължителни условия за монтаж на паркета
В помещенията, в които ще се монтира паркет трябва да бъдат завършени всички "мокри" процеси. Необходимо е да е създаден нормален климат - температура 15 - 25°С и влажност на въздуха 40-60%.
Основата, върху която се полага трябва да има следната влажност:
бетон - до 2% CM
дървени основи - до 12% отн. влажност.
При монтаж върху подове с подово отопление е нобходимо отоплението да работи непрекъснато три седмици и да се изключи 48 часа преди полагането.
Ако условията в помещението отговарят на изискването, то нареждането може да започне веднага. Ако паркета престои разопакован и продължително време в неподходящи условия, съществува опасност от промяна на геометрията му. Ето защо ако условията все още не са подходящи за полагане, паркета трябва да се съхранява в подходящи помещения (най-добрия вариант е съхраняване при производителя).

Върху каква основа може да се полага паркет?

Полагането на паркет може да се извършва както върху равна бетонна основа, така и върху изравнителни, шпакловъчни смеси, плоскости от дървени частици (ПДУ, OSB), черни подове и др. Избора на основа зависи от конструкцията на сградата и от това, къде е пода (на приземен етаж, на междинен етаж, в коридор и др.). Постоянно трябва да се помни, че най-големия враг на паркета е влагата, така че при монтаж в приземни помещения или подове над влажни обекти (бани, гаражи и др.) следва да се обърне внимание на правилната влагоизолация. Най-икономичния и добър начин е полагането върху здрава и изравнена бетонна замазка. Трябва да се помни, че основата трябва да бъде суха (макс. 2% CM). Нормално замазка от 3 см се втръдява и изсъхва за 2-3 месеца. Ако основата е неравна, тя се коригира с шпакловъчни смеси или с полагане на плоскости от дървени частици. При използването на шпакловъчни смеси, стойността на пода се оскъпява. Трябва да се използват стриктно указанията на производителите на такива смеси за минимална дебелина и технология. В противен случай съществува реалната опасност паркета да "излезе" заедно с шпакловката. Когато се използват плоскости от ПДЧ, OSB или шперплат е необходимо те да се закрепят с дюбели към пода. Важно е плоскостта да бъде влагоустойчива и не по-тънка от паркета. Ако паркета се полага на "чер" под (дюшеме), то влажността на дървесината не трябва да надхвърля 12%.

Какви варианти за подреждане съществуват?
Най-разпространения начин е надлъжно подреждане на елементите. Ако се има в предвид, че най-голямото разширение на дървото е в напречно направление, то при този начин на нареждане паркета е най-чувствителен към изменение на влажността в помещението. (увеличава се опасността от раздуване или поява на фуги). По-стабилен вариант е подреждането в различни направления. Това са различните видове "плетки" - "рибена кост", "квадрати", "плетеница".
В тези случаи промяната на геометричните размери е в различни направления и поради това е по-незабележима. Но затова такъв начин на подреждане е по-сложен и изисква повече опит и по-точна геометрия на елементите.
Всички видове паркет на ТПК "Ела" могат да се нареждат по посочените начини.

ЛЕПИЛО
Лепилото се използва както при полагане върху циментови основи и изравнителни замазки, така и върху плоскости и "черен под".
Възможно е, а за големите размери - и препоръчително приковаването на паркета към дървени основи.
Необходимо е да се знае, че за да не се не се раздува паркета не трябва да се използва лепило с голямо съдържание на вода (по правило това са различните универсални лепила - С200 и подобни). За полагане на паркет с ширина до 7 см се използва лепило, в което водата е до 26%. За монтаж на паркетни дъски се използва лепило със съдържание на вода до 11%. Важно е изсъхването на лепилото да е съпроводено с бързото изпаряване на водата. В противен случай тя ще навлезе в паркета и ще го увреди.
Сега най-разпространени са дисперсните лепила, които не отделят опасни и вредни за здравето вещества.

Bona Bond D705 - дисперсно лепило с намалено съдържание на вода (26% с 4% разтворител). Опаковка 22кг.
Bona Bond D720 - дисперсно лепило с ниско съдържание на вода - 23%. Без разтворители. Опаковка 12 кг.
Bona Bond H790 - двукомпонентно лепило с ниско съдържание на вода (11%). Може да се използва и върху керамични и други покрития, които не поемат вода,. Опаковка 5 кг.
Посочените лепила са подходящи за полагане на паркет върху бетонни основи, дървени плочи или дървени подове, шпакловки. При монтаж върху циментови основи да се използва грунд D500.

Шлайфане на паркета. За препоръчване е шлайфането на паркета да се извършва 10-15 дни след залепването. За това време дървесината "привиква" с околната среда и шлайфаната повърхност задълго остава равна. Ако се шлайфа непосредствено след залепването, то след време могат да се появят неравности - "вълнички", които се забелязват особено добре при странично осветление.
Единствено старателно шлайфаното и полирано дърво разкрива своята красота. Качеството на шлайфането зависи от квалификацията на майстора и от използваните машини и материали.
При шлайфането следва да се използват три вида машини за постигане на добро качество: лентова машина за първоначално шлайфане, ъглова машина за ъглите, дискова машина за последно и междинно шлайфане.
Шлайфането трябва да се извършва на няколко етапа, като се използва шкурка с различна зърненост. При качествен паркет се започва с № 40-60, след това № 80 и накрая № 100. Ако се шлайфа по-некачествен паркет или стар лак или боя се започва с № 24-36, а понякога № 16. Шлайфането трябва да се извършва диагонално на елементите за паркет, като при всеки етап се сменя посоката на 90°. Окончателното шлайфане се извършва с дискова машина с шкурка № 100, след това № 120 или мрежа. За постигане на отлични резултати се препоръчва полиране с шкурка 120-220. Такава обработка е особено наложителна при лакиране с гланцов лак или обработка с масло.

ПОВЪРХНОСТНИ ПОКРИТИЯ
Често изниква въпрос - какво покритие да се използва - лак, масло или вакса.
Най-разпространения начин в България е лакирането. Това е както в резултат на традицията, така и от това, че поддържането на лакирани подове е най-лесно.
Какъв лак да се избере? Често клиентите задават въпроса колко твърд е лака. Това е неправилно разбиране за качеството на лака. Главното е лака да е устойчив на износване (драскане, изтриване) и достатъчно еластичен (да не се разрушава при деформацията на дървесината). Друг важен показател, на който клиентите обръщат все по-голямо внимание е екологичността на лака. Ние предлагаме единствено лакове на шведската фирма "Bona X", които са оптимални по съотношение "цена-качество". Това са екологично чистите 100% полиуретанови лакове "TRAFFIC" и "MEGA", както и акрило-полиуретановите лакове "SPECTRA" и "FLOW". Всички те са на водна основа.

SPECTRA е еднокомпонентен лак, който по износоустойчивост е предназначен за жилищни сгради. В този лак акрила и полиуретана са съединени в една молекула, което го прави много по-устойчив от останалите лакове с подобен състав.

FLOW е двукомпонентен лак, той е с много добра износоустойчивост и много добра устойчивост на химикали. Може да се използва за жилищни и административни обекти.

Еднокомпонентния полиуретанов лак "MEGA" е предназначен за жилищни помещения и офиси. За втвърдител се използва кислорода от въздуха.

Най-добрият двукомпонентен полиуретанов лак е "TRAFFIC". Той е предназначен за подове с екстремно интензивна експлоатация - магазини, галерии, ресторанти, спортни и танцувални зали. Освен "супер" износоустойчивост, той се предлага и във вариант "супер" матов. Повърхността, която образува лака е толкова матова, че практически не се вижда. Заради тези си свойства "TRAFFIC" се нарича "невидима защита". Именно опради тези негови свойства много архитекти и проектанти го използват и за жилищни помещения.
Покритието с масло се явява алтернатива на лакирането. На много хора това покритие се харесва с това, че маслото не образува филм по повърхността на дървото, прониква в дълбочина и импрегнира дървото. Но имайте впредвид, че отсъствието на защитен слой увеличава риска от надраскване.
Трябва и да се помни, че един път в годината, а понякога и по-често трябва да се опреснява масленото покритие със специално масло, което се втрива с полирна машина.
Ако сте избрали маслено покритие, като първи слой препоръчваме Carl's Oil 45 или Carl's Oil 90. За опресняване използвайте Carl's Oil 25.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПАРКЕТА
За да запазите за дълго време красотата на Вашия под и той да Ви носи удовлетворение, трябва да спазвате някои прости условия:
1. Необходимо е периодично почистване на пода. За целта се използва прахосмукачка с накрайник, който не драска лака. Използваната кърпа трябва да е добре изцедена, за да не оставя вода по пода. За подпомагане на почистването могат да се използват неутрални почистваши продукти. Ние препоръчваме използването на Bona Parket Cleaner (виж инструкцията за използване).
2. На входа на помещението трябва да има постелка, която да задържи пясъка и нечистотиите от обувките.
3. Краката на мебелите и столовете трябва да са с филцови подложки. Където това не е възможно, трябва да се застеле килим.
4. Ако са налице признаци на износване на лака, то той трябва да се освежи. За целта използвайте Bona Parket Polish или Bona Freshen Up. Тези продукти удължават срока на използване на лака.
5. Дървото не е чувствително към промяната на температурата, но е особено чувствително към промяната на влажността. Ето защо в помещения с паркетен под следва да се поддържа влажност 40-60% и температура 20-22°С. При сух въздух (отоплителен сезон) да се включва овлажнител на въздуха, а във влажен климат да се включва отоплението или влагосъбиратели (кондензни апарати).
Ако не се спазват посочените указания, то след време в паркетния под се явяват нежелани фуги.