МАТЕРИАЛИ И МАШИНИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПАРКЕТЕН ПОД

BONA - това е шведска компания, която се занимава от 1919 със създаването и производството на продукти за дървени подове - лакове, масла, лепила, машини и продукти за шлайфане, препарати за почистване и поддържане. Фирма BONA е събрала група учени, които работят в специални лаборатори изключително по продукти, предназначени за дървени подове. Създадена е цялостна система от средства за монтаж, ремонт и поддържане на дървените подове. Това позволява да се достигнат отлични резултати.


БОНА ЛЕПИЛО
БОНА ЛАКОВЕ И МАСЛА
БОНА средства за ремонт и поддържане
БОНА машини за шлайфане
БОНА инструменти
БОНА материали за шлайфане